Sự thật về chiến lược cạnh tranh - Những điểm quan trọng phải biết về lợi thế cạnh tranh, chuỗi giá trị, và mô hình 5 lực lượng của Michael Porter - Sách được đích thân Michael Porter thẩm duyệt

  • Review Count: 57
  • Rating: 4.8
  • ViewCount: 0
  • 94,050đ 104,940đ
Tags:

nhà sách tiki

sách tiếng việt

sách kinh tế

sách quản trị - lãnh đạo

sự thật về chiến lược cạnh tranh - những điểm quan trọng phải biết về lợi thế cạnh tranh - chuỗi giá trị - và mô hình 5 lực lượng của michael porter - sách được đích thân michael porter thẩm duyệt