Phương Thức Toyota: Sách Hay Về Giải Thích Nguyên Tắc Quản Lý và Triết Lý Kinh Doanh Đằng Sau Thành Công Của Toyota ( tặng kèm bookmark Sáng Tạo )

  • Review Count: 0
  • Rating: 0
  • ViewCount: 0
  • 180,500đ 201,400đ
Tags:

nhà sách tiki

sách tiếng việt

sách kỹ năng sống

sách tư duy - kỹ năng sống

phương thức toyota: sách hay về giải thích nguyên tắc quản lý và triết lý kinh doanh đằng sau thành công của toyota ( tặng kèm bookmark sáng tạo )