NẠN ĐÓI NĂM 1945 Ở VIỆT NAM Những chứng tích lịch sử – Văn Tạo & Furuta Motoo – Omega Plus phát hành - NXB CTQG Sự Thật (Ấn bản 2022) – bìa mềm

  • Review Count: 8
  • Rating: 5
  • ViewCount: 0
  • 341,145đ 380,646đ
Tags:

nhà sách tiki

sách tiếng việt

sách lịch sử

lịch sử việt nam

nạn đói năm 1945 ở việt nam những chứng tích lịch sử – văn tạo & furuta motoo – omega plus phát hành - nxb ctqg sự thật (ấn bản 2022) – bìa mềm