Mắt cảm ứng rời ATA 530 (bật đèn khi có người, tắt đèn khi người ra ngoài vùng quét cảm ứng)

  • Review Count: 1
  • Rating: 5
  • ViewCount: 0
  • 137,750đ 153,700đ
Tags:

thiết bị số - phụ kiện số

thiết bị thông minh và linh kiện điện tử

thiết bị số - thiết bị thông minh

thiết bị nhà thông minh

mắt cảm ứng rời ata 530 (bật đèn khi có người - tắt đèn khi người ra ngoài vùng quét cảm ứng)