Động Cơ Không Chổi Than Chống Thấm Nước GoolRC Dành Cho Xe Tải Điều Khiển RC (1/10) ( ESC 60A/3500-3650KV) (900W)

  • Review Count: 0
  • Rating: 0
  • ViewCount: 0
  • 826,500đ 922,200đ
Tags:

hàng quốc tế

thiết bị số - phụ kiện số

đồ chơi công nghệ

động cơ không chổi than chống thấm nước goolrc dành cho xe tải điều khiển rc (1/10) ( esc 60a/3500-3650kv) (900w)