Combo bộ tưới cây tự động 30 đầu tưới nhỏ giọt 25m dây dẫn nước 01 đồng hộ đặt tưới tự động hàng ngày và đầy đủ phụ kiện

  • Review Count: 0
  • Rating: 0
  • ViewCount: 0
  • 284,050đ 316,940đ
Tags:

nhà cửa - đời sống

ngoài trời & sân vườn

dụng cụ làm vườn

vòi nước và phụ kiện tưới cây

combo bộ tưới cây tự động 30 đầu tưới nhỏ giọt 25m dây dẫn nước 01 đồng hộ đặt tưới tự động hàng ngày và đầy đủ phụ kiện