Combo 2Q: Ứng Dụng Bản Đồ Tư Duy Trong Công Việc + Lập Kế Hoạch Công Việc Theo Chu Trình PDCA - Bí Quyết Phát Triển Thần Kỳ Của Các Doanh Nghiệp Nhật Bản

  • Review Count: 0
  • Rating: 0
  • ViewCount: 0
  • 203,300đ 226,840đ
Tags:

nhà sách tiki

sách tiếng việt

sách kinh tế

sách kỹ năng làm việc

combo 2q: ứng dụng bản đồ tư duy trong công việc + lập kế hoạch công việc theo chu trình pdca - bí quyết phát triển thần kỳ của các doanh nghiệp nhật bản