Combo 2 Cuốn Tâm Lý Tội Phạm: Thái Nhân Cách - Phía Sau Tội Ác (Khám Phá Bộ Não Của Những Kẻ Sát Nhân Máu Lạnh) + Tâm Lý Học - Phác Họa Chân Dung Kẻ Phạm Tội

  • Review Count: 0
  • Rating: 0
  • ViewCount: 0
  • 248,283đ 277,031đ
Tags:

nhà sách tiki

sách tiếng việt

sách kỹ năng sống

sách tư duy - kỹ năng sống

combo 2 cuốn tâm lý tội phạm: thái nhân cách - phía sau tội ác (khám phá bộ não của những kẻ sát nhân máu lạnh) + tâm lý học - phác họa chân dung kẻ phạm tội