Combo 2 Cuốn Sách Quản Lý Doanh Nghiệp: Tối Đa Hoá Năng Lực Nhân Viên (Tái Bản) + 7 Bước Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp

  • Review Count: 0
  • Rating: 0
  • ViewCount: 0
  • 207,575đ 231,610đ
Tags:

nhà sách tiki

sách tiếng việt

sách kinh tế

sách quản trị nhân lực

combo 2 cuốn sách quản lý doanh nghiệp: tối đa hoá năng lực nhân viên (tái bản) + 7 bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp