Combo 2 Cuốn Quản Lý Nhân Sự: Quản Lý Nhân Sự Trong Thời Đại Số + Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp

  • Review Count: 0
  • Rating: 0
  • ViewCount: 0
  • 211,375đ 235,850đ
Tags:

nhà sách tiki

sách tiếng việt

sách kinh tế

sách quản trị nhân lực

combo 2 cuốn quản lý nhân sự: quản lý nhân sự trong thời đại số + kỹ năng quản lý nhân sự chuyên nghiệp