Combo 2 Cuốn Quản Lý Dự Án: Quản Lý Dự Án Hiệu Quả Theo Phong Cách Người Nhật + Checklist Thông Minh Cho Mọi Dự Án

  • Review Count: 0
  • Rating: 0
  • ViewCount: 0
  • 191,425đ 213,590đ
Tags:

nhà sách tiki

sách tiếng việt

sách kinh tế

sách kỹ năng làm việc

combo 2 cuốn quản lý dự án: quản lý dự án hiệu quả theo phong cách người nhật + checklist thông minh cho mọi dự án