Combo 2 Cuốn Kỹ Năng Bán Hàng: Đừng Bán Sản Phẩm, Hãy Bán Giải Pháp + Nghệ Thuật Bán Hàng Của Người Hướng Nội

  • Review Count: 0
  • Rating: 0
  • ViewCount: 0
  • 235,600đ 262,880đ
Tags:

nhà sách tiki

sách tiếng việt

sách kinh tế

sách marketing - bán hàng

combo 2 cuốn kỹ năng bán hàng: đừng bán sản phẩm - hãy bán giải pháp + nghệ thuật bán hàng của người hướng nội