Combo 2 cuốn Kinh Doanh: Goals - Thuật Thiết Lập & Hoàn Thành Mục Tiêu + Kaizen – Nền Tảng Cốt Lõi Tạo Nên Giá Trị Toyota

  • Review Count: 0
  • Rating: 0
  • ViewCount: 0
  • 237,025đ 264,470đ
Tags:

nhà sách tiki

sách tiếng việt

sách kinh tế

bài học kinh doanh

combo 2 cuốn kinh doanh: goals - thuật thiết lập & hoàn thành mục tiêu + kaizen – nền tảng cốt lõi tạo nên giá trị toyota