Bộ Sách Trong Đàm Phán - Thuyết Phục : Lời từ chối hoàn hảo + Những Đòn Tâm Lý Trong Thuyết Phục + Đừng bao giờ chia đôi lợi ích trong mọi cuộc đàm phán + 36+14 chước thuyết phục bất cứ ai + Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì

  • Review Count: 0
  • Rating: 0
  • ViewCount: 0
  • 679,250đ 757,900đ
Tags:

nhà sách tiki

sách tiếng việt

sách kỹ năng sống

sách hướng nghiệp - kỹ năng mềm

bộ sách trong đàm phán - thuyết phục : lời từ chối hoàn hảo + những đòn tâm lý trong thuyết phục + đừng bao giờ chia đôi lợi ích trong mọi cuộc đàm phán + 36+14 chước thuyết phục bất cứ ai + bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì