Bộ 2 cuốn sách về nghệ thuật giao tiếp: Lời Từ Chối Hoàn Hảo - Nghệ Thuật Kết Nối Đỉnh Cao Trong Giao Tiếp

  • Review Count: 0
  • Rating: 0
  • ViewCount: 0
  • 226,480đ 252,704đ
Tags:

nhà sách tiki

sách tiếng việt

sách kỹ năng sống

sách tư duy - kỹ năng sống

bộ 2 cuốn sách về nghệ thuật giao tiếp: lời từ chối hoàn hảo - nghệ thuật kết nối đỉnh cao trong giao tiếp